onsdag 8 december 2010

Sagt och gjort.

 

Fem stycken lakakrokar har utplacerats i ån idag. Nu är det bara att vänta att lakarna också visar intresse och sväljer betesfiskarna. Men jag hyser inga stora förhoppningar att så kommer att ske. Men nog blir det intressant att vittja “pyytona” i morgon.

Utterspår

Också ett par uttrar har haft sina vägar förbi Kvärnlindo, idag på morgonen. Men som vanligt har dom klarat sig förbi mina viltkameror utan att ha blivit upptäckta.

Inga kommentarer: