fredag 3 december 2010

Dagsrapport.

 

PC032400

Livligt som vanligt på Torpstubben, när jag anländer med “åbäket” till matningen. Nästan att man blir rånad innan man hunnit dela ut fröna ur påsen.

Också uttrarna har varit flitigt i farten de senaste dagarna. Jag har en viltkamera utplacerad, vilken borde ha reagerat på uttrarnas närvaro, men icke sa Nicke, inga bilder har det blivit. Kanske kan den rikliga mängd rimfrost som täckt kameran vara orsaken till det dåliga resultatet. Kanske också utterns väl isolerande päls minimerar värmeutstrålningen, från uttern, vilket inte gynnar kamerans funktionssäkerhet. Värmestrålning är förutom rörelse, också en utlösande faktor för kameran.

PC032427

Jag gjorde också en tur till Fossas åbro, för att kolla vinterns framfart där. Ett par strömstarar höll ivrigt på med sitt dykande i det strömmande vattnet. Enligt de rikliga spårstämplarna på isen har också uttrarna haft sitt tillhåll i området, det senaste dygnet. Kanske samma gäng som besökt Långbackaforsen, där dom enligt lämningar av avföring på iskanterna, verkar ha intagit en kvällsbit.

PC032428

Också Hanna kunde jag spana in, men på mycket långt håll, alltså från bron.

Inga kommentarer: