fredag 11 juni 2010

Kaja.

"Kajan har fått sitt namn ifrån sitt läte och är en karaktärsfågel som trivs i människans närhet. Den kallas också sotarfågel på grund av sin förkärlek för skorstenar som fågeln anser vara idealiska boplatser. Kajorna "förlovar sig under sin första vår som vuxna och paret håller sedan troget ihop livet ut. Paren sitter ofta tätt ihop som om de var ständigt nyförälskade. Inför nattvilan brukar kajorna tillsammans med bundsförvanten råkan också samlas i stora skräniga flockar kring kyrkor eller i höga träd. Strax innan mörkret som på en signal sätter hela flocken av många hundratals fåglar i väg med övernattningsplatsen som mål.

Utseende
Honor och hannar ser likadana ut. Kajan är blåsvart på ovansidan av huvudet, ryggen är svart, de undre kroppsdelarna mörkgrå medan vingarna och stjärten är glänsande svarta. Ungfågeln har brun iris som skiftar över till ljusblå hos den vuxna fågeln."

Inga kommentarer: