måndag 21 juni 2010

Tornseglare (Apus apus)


Jag har turen att få ha häckande tornseglare (kallas också tornsvala) som närmaste grannar. I ett hackspetthål i väggen i grannens obebodda hus har ett par tornseglare hittat sig ett hem och föder upp sina ungar där. Födan som hämtas åt ungarna består troligtvis av insekter som fångas i luften under vilda flygturer.

"När tornseglarna övernattar flygande på hög höjd antar man att de då och då vilar på uppstigande luftströmmar och slumrar till för en kort stund. Med jämna mellanrum måste de ta några snabba vingslag för
att åter finna höjd."


1 kommentar:

Tomas sa...

Månne di betal hyro?