tisdag 15 november 2011

“Petgubben”

Tar man en tillbakablick i tiden och stannar vid adertonhundratalets början  kan konstateras att jag hade en förfader vid namn Matts Persson Lilltimmerbacka. Han var min farfars farfars far, alltså vi befinner oss fem generationer tillbaka i tiden. “Petgubben” som han kallades, föddes den 10 mars 1789 i Terjärv Lill-Timmerbacka. Han dog den 23 mars 1856 i Terjärv. Han gifte sig med Carin Kolam den 4 juni 1809 i Terjärv. Han gifte sig andra gången med Elisabet Johansdotter Dahlbacka. Tredje gången gift med Kaisa Andersdotter Granö. Matts nämns som torpare och spelman på Keurkal Långbacka. Kan också nämnas att Matts Persson var far till Matts Mattsson Keurkal, torpare och mjölnare på Djupsjöbacka. Därav uppkommer namnet på det vida kända “mjölnarssläktet”.


( Följande citat från Sundbom Web )

“Han var en försupen spelman, avliden i djup misär. Matts Persson kallades också "Petgubben" och hade sin lilla lägenhet i Kortjärvi, ett nybygge som hörde till Keurkal hemman. Petgubben var mycket begiven på starkt och när det riktigt skulle festas då eldade han bastun för sig och sina stallbröder. Annars var petgubben aktad i hela socknen, han hade också socknespelsmans ämbete. Från dans till dans drog han fram, drack och var glad, men hemmet brydde han sig inte om.”

Inga kommentarer: