tisdag 8 november 2011

Höstsamling.

 

PB085986

Det är inte bara svanarna som kallat till höstmöte. Också andra söderut flyttande fåglar samlas i stora flockar inför flyttningen. Ofta samsas svanarna och änderna om den otröskade liggsäden, som bönderna lämnat kvar på de blöta markerna. Nu finns det rikligt av otröskad säd, på grund av höstens rikliga nederbörd, som orsakat översvämningar utmed älv- och sjöstränder och gjort markerna oframkomliga för de stora och tunga skördemaskinerna.

PB085979


PB085990Ett svanpars sträck avtecknad mot hösthimlen.

Inga kommentarer: