fredag 22 juli 2011

Hannusas Annas.

Jag gjorde idag, med ett par gäster, ett besök till Hannusas Annas stuga i ödemarken. Vid stugans dörr blev vi mottagna med ett väsande och fräsande, där låg nämligen ett par huggormar och försökte göra sig märkvärdiga, i den gassande solen. Varsamt men bestämt motades reptilerna under stugans golvtiljor där de höll sig i skymundan, åtminstone under tiden vi uppehöll oss i stugan.

Inga kommentarer: