söndag 21 mars 2010

Spillkråka.

Här förekommer ingen arbetslöshet. I brist på annat så kan man ju mejsla hål i stora träd. Nödvändigt eller ej, men man behöver ju inte gå sysslolös hela dagarna.

"Spillkråkan är den största av Europas hackspettar, lätt igenkänd på den svarta dräkten. Hanen har hela hjässan röd, honan endast hjässans bakre del. Den är 50-55 cm lång, med en spännvidd på 64-68 cm. Vikten är 300 gram. Dess flykt är kråklik och går inte lika utpräglat i bågar som de andra hackspettarnas. Lätet är ett starkt ”kly-kly-kly” som påminner mycket om gröngölingens läte. Har även ett långt utdraget klagande läte."
Inga kommentarer: