fredag 12 mars 2010

Blåmesen.

Parus caeruleus - vilket betyder, himmelsblå mes.

Blåmesen hör till våra övervintrare och besöker då ofta fågelborden. Den äter både insekter och frön. Blåmesen klänger gärna upp och ned i en talgboll eller i björkarnas grenspetsar. Den är hålhäckare i löv- och blandskog, parker och trädgårdar och trivs utmärkt i fågelholkar.

Inga kommentarer: