torsdag 4 februari 2010

Paradiso.

I brist på annan nyttig förströelse satt jag en stund i husvagnen vid Paradiso och tittade på fåglarnas förehavanden utanför fönstret. Eftersom fåglarna visat ett ganska svalt intresse för fågelbrädet, sedan vintern kom på allvar, förvånade det mig att några stycken ändå kom och tillgodogjorde sig av fröna och fettet. Ett par stycken tofsmesar och ett gäng domherrar samt någon talgoxe och blåmes behagade visa upp sig. En hackspett hördes från granntomten på andra sidan ån, men den jobbade med sitt och struntade i mig.


Inga kommentarer: