tisdag 5 april 2011

Isläget i ån 5 april.

Våren har bankat på någon dag nu och vatten- och isläget förändras nu dagligen. Genomströmningen har ökat markant och vattnet strömmar nu fritt ovanför bron. Ännu finns det is kvar utmed stränderna men strömfåran i mitten av ån är nu helt öppen. Jag kunde observera att några återvändande änder, håller till i det rinnande vattnet. Dom är de första återflyttande änderna som jag iakttagit denna vår.

5 april

Också forsen är nu helt öppen och vattnet strömmar fritt och låter höra sitt välbekanta brusande. Härligt…. Men nedanför forsen ligger isen ännu stadigt kvar, förutom en liten pöl strax nedanför forsen. Kvärnlindo är ännu täckt med ca. 40 cm. tjockt snölager, så ännu dröjer det innan marken ligger bar.

5 april 5 april

Inga kommentarer: