måndag 18 april 2011

Isarna….

Kortjärvi

….börjar vara ett minne blott, alltså denna vinterns isar. Ån nedanför Kvärnlindo är helt isfri. En kontroll vid Kortjärvi visade att isen på sjön höll på att brytas sönder, med hjälp av den hårda vinden. Också vid Rätsär såg isen mycket rutten ut. Jag tror också att sjön var delvis isfri.

 

Kortjärvi

Rätsär

 

Vattennivån vid Kvärnlindo börjar närma sig rekordhöjd, sådär med ögonmått mätt. Åtminstone är nivån ordentligt högre än i fjol.

Kvärnlindo

Inga kommentarer: