RAATE-Dödens väg.


Anfallet mot Finland

Den 30 november 1939 angrep Sovjetunionen Finland på bred front över deras gemensamma gräns. Längs vägarna från gränsbyarna Raate och Juntusranta trängde två sovjetiska motoriserade divisioner med tillsammans 30000 man in. Deras avsikt var att mötas i Suomussalmi några mil längre in i landet och därifrån gemensamt skära av Finland i höjd med kuststaden Uleåborg.

Till en början mötte de endast svagt motstånd av lokala hemvärnsförband. De finska styrkorna, knappt 4000 man, inledde ett motanfall julafton 1939 och lyckades efter ett par veckors mycket hårda strider hejda och utplåna de sovjetiska divisionerna. Deras förluster blev enorma, 25000 sovjetiska soldater stupade. De flesta ligger kvar i anonyma massgravar. De flesta överlevande blev krigsfångar, medan ett fåtal lyckades ta sig tillbaka. 800 finska soldater stupade. Alla överlevande märktes för livet av upplevelserna.