lördag 29 januari 2011

Snyltgäster.

Snyltgäst

Det är inte enbart fåglar som utnyttjar matningarna, som vi tillhandahåller med frön och annan fågelmat. Också gnagare av olika arter såsom ekorrar, råttor, sork och möss gillar kosten som vi serverar på fågelbräden. Gynnaren på bilden t.h.verkar vara heltidsboende vid fågelbrädet. Med ett komplicerat system av gångar under snön och med ett tiotal in- och utgångar direkt under fågelbordet, har den möjlighet att snabbt  nappa åt sig av maten som fåglarna sprätter omkring. Kvick och försiktig är den nog, för vid minsta ljudknäpp eller rörelse försvinner den som blixten ner i närmaste hål.

 

 

Snyltgäst

1 kommentar:

Tore Fagernäs sa...

Vi hade en råtta vid fågelmatningen föregående vinter.Med gångar i snön och i jorden under blombänken, så följderna blev att rötterna till blommorna blev uppätna och ni kan gissa frugans reaktioner på våren.