tisdag 11 januari 2011

Fågelmatningarna….

…..besöks nog dagligen fast det upplevs en tid just nu när det är torftigt med stoff till blogginläggen. Samma fåglar besöker matningarna varje dag och inga nya arter har uppenbarat sig. Endast en (?) vinglös, av spåren att döma, har gjort ett besök i mina domäner. Jag kan inte tro att det varit någon rovfågel eller annat rovdjur, enär han medhavt havre åt småfåglarna och av spåren att döma, själv har grillat och inmundigat korv vid “Lavskrikeplatsens” matningsställe i skogen. Jag tyckte mig iakttaga Hannus bil stå parkerad på vägen, så troligtvis har han gjort ett besök i mina trakter.

Större hackspett

Vid den senaste tidens besök vid matningarna har jag kunnat konstatera att den ena dagen är den andra lik med samma hungriga gäng fåglar, som har bråttom att snappa åt sig av maten. Också trädkryparen är numera en dagligen återkommande gäst. Själv har jag försökt få lite variation på utflykterna genom att ibland göra upp en brasa och sitta och mysa och betrakta fåglarnas förehavanden. Mycket sällan blir det att ta fram kameran nuförtiden och ta bilder  på de små liven. Idag gjordes ett undantag och jag tog några bilder på en större hackspett, som höll till i el-stolpen vid Torppi.

Större hackspett

Inga kommentarer: