torsdag 6 december 2012

Strömstaren.

Det blev ingen lång väntan på strömstarens ankomst. Idag kunde jag iakttaga den ivrigt nigande och nickande fågeln på iskanterna vid forsen. Under den extremt kalla perioden som vi nu upplevt, har bäckarna och älvarna längre norrut frusit igen och strömstaren söker sig längre söderut till mera isfriare vattendrag och forsar. På vägen söderut gör den varje vinter ett uppehåll i våra forsar som ännu bjuder på öppet vatten och tillgången på föda är tryggad.

DSC_0686

DSC_0697

DSC_0718

Inga kommentarer: