fredag 2 mars 2012

Vinterns första “bliido”

Så fick vi den till slut…. vinterns första riktiga töväder. Ett par dagar med värme och delvist solsken. Mycket snö ligger ännu kvar, men åtminstone uthustaken har avlastats sin tunga börda av drivsnön som samlades under de senaste dagarnas yrväder. Också husägarna avlastades samtidigt bekymret som snömängden åsamkat dem.

P2206917

Inga kommentarer: