onsdag 18 januari 2012

Fågelmatningarna….

fåglar på matningarna.

 

….besöks nu av en massa småfåglar, mest av de vanliga titorna och mesarna, men också av sparvar och finkfåglar, samt en och annan hackspett. Inga rariteter har observerats, inte ens trädkryparen.

Ekorrarna är också och stillar sin hunger med den lättillgängliga maten.

Inga kommentarer: