onsdag 15 september 2010

Forsrestaurering.

Restaureringen av forsarna i nejden pågår som bäst. I dagens läge är det forssen vid Långbacka som står i tur. Meningen är att återställa forssarna i dess ursprungliga skick, såsom dom befann sig innan dom ränsades till förmån för flottningens befrämjande. Nu försöker man att göra miljön för fiskarna mera trivsamma och skapa mera gynsamma lekplatser, genom att plasera ut större stenar och gräva diverse gropar i bottnen och också tillsätta grovt grus på bottnen på vissa ställen i forssen, vilket särskilt gynnar öringen, vid eventuell inplantering av denna. Man försöker också få till stånd en höjning av vattenståndet, under den torra tiden av året.

Inte tror jag att det behövs några större åtgärder i Långbackaforssen. Den har ju en ganska naturlig botten och en lämplig fallhöjd.Inga kommentarer: