söndag 1 augusti 2010

Gärdsmyg.

Efter en tids torka i natur- och fågelskåderi, upptäckte jag idag en eller kanske flera, jag kunde inte med säkerhet bekräfta det, gärdsmygar. Dom höll till i några täta snår i närheten av min husvagn. Kanske var det vuxna ungar från årets kull, eller kan också ha varit några andra småfågelarter? Omöjligt att med blotta ögat kunna identifera tipporna i det täta lövverket. Kameran hade jag ju förståss till hands, så ett par bilder fick jag av gärdsmygarna, som jag med säkerhet kunde identifera.


Inga kommentarer: