fredag 23 april 2010

Vårflödet.


Vårflödet minskar dag för dag och översvämningarna på odlingarna utmed älven börjar vara över. Men ännu finns det en hel del flyttfåglar på väg norrut till sina häckningsplatser, som rastar och fyller sina magar med spillsäd från de blöta odlingarna. Det fodras en hel del energi för den långa flygresan och att sedan komma igång med häckningen.

Idag kunde jag betrakta ett par grågäss? (eller ev. sädesgäss?) dock på långt avstånd, så det blev inga bra bilder, men det får duga. Fälten var öppna, så att smyga sig närmare var dömt att misslyckas. Samtidigt kom en större flock gäss flygande med riktning norrut.

1 kommentar:

Tore Fagernäs sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.