torsdag 12 november 2009

Lekande Drillsnäppor (Actitis hypoleucos)


Drillsnäppa är en ganska liten vadare med rätt korta ben som känns igen på att den konstant gungar upp och ned med bakkroppen när den går. Även näbben är ganska kort, och ovansidan är gråbrun medan undersidan är lysande vit. En markerad vit kil syns vid övergången mellan hals och rygg. Locklätet är ett typisk och genomträngande ´hididi´ eller ´hiidiidiidiidii´. Drillsnäppa häckar ganska vanligt vid steniga stränder och längs rinnande vatten i nästan hela landet. Populationen i landet uppskattas till 80 000 par.

En tropikflyttare som börjar flytta söderut redan i början av juli, men merparten flyttar i augusti och några eftersläntrare i september. Övervintringsområdet ligger huvudsakligen i tropiska Västafrika. Drillsnäpporna återkommer i april och maj.

Högsta kända ålder är 14 år och 6 månader.

(Författare Lars-Åke Janzon, fil.dr., Naturhistoriska riksmuseet)

Inga kommentarer: