söndag 14 augusti 2011

Stjärtmesar.

 

stjärtmes

Jag satt en god stund och begrundade en flock stjärtmesars framfart i trädens ymniga lövverk. Mycket svårt att få några bra bilder på de snabba och oroliga fåglarna. Men trevligt ändå att sitta och titta på deras ständiga flykt från träd till träd. Om man försökte få några bilder, så hade man högst ett par tre sekunder på sig att fånga in dem i fokus. Och därtill skymde alltid kvistar och det täta lövverket, så jag är nöjd med de bilder jag fick av dem. Inte så ofta man träffar på liknande flockar.

1 kommentar:

nyysto sa...

Di er no kvick deher årstidn